Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn swen sante gason an

Depatman Sante Piblik bay yon seri de sèvis sante gason an nan uit nan sant sante Vil nou an.

Sèvis yo enkli:

Nou ofri sèvis tradiksyon ak entèpretasyon nan sant sante Vil la pou pasyan yo ak fanmi yo.

Pri

Sant sante vil yo aksepte plan Medicare, Medicaid, HMO, ak pifò lòt opsyon asirans. Si ou pa gen asirans, sant yo ap chaje yon ti frè ki baze sou gwosè fanmi ak revni. Sant sante yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab.

Kouman

Vizite youn nan sant sante Vil nou yo. Yo aksepte mache-ins, men randevou yo ankouraje.

Fòm & enstriksyon

Kontni ki gen rapò

Lòt sant sante nan tout vil la bay swen medikal gratis oswa pri ki ba pou rezidan Philadelphia yo. Sèvis yo enkli prevansyon, byennèt, ak tretman pou maladi komen.

Itilize Chèche swen prensipal nou an pou jwenn yon sant sante ki bay sèvis ou bezwen yo.

Top