Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte rat

Depatman Sante Piblik reponn a plent sou rat nan kay, biznis, ak deyò.

Kouman

Rapòte rat si ou wè yo:

  • Sou oswa tou pre rezidans ou.
  • Nan lari a.
  • Nan yon pak piblik.
  • Nan yon ale oswa sou twotwa a.

Rapòte rat lè w rele (215) 685-9000 oswa imèl health.vector@phila.gov.

Enspektè ki soti nan Depatman Sante Piblik ap enspekte sit la, bay tretman prevantif, epi fè rekòmandasyon pou kenbe kay gratis nan rat. Enspektè yo pral bay enfòmasyon tou sou sourit, ravèt, tik, pis, ak lòt ensèk nuizib nan kay la.

Si ou wè yon rat nan yon etablisman manje, rele Biwo Pwoteksyon Manje nan nimewo (215) 685-7495.

Top