Ale nan kontni prensipal la

Komisyon Konsèy Sante

Pwomosyon règleman ki pwoteje sante nan Philadelphians.

Komisyon Konsèy Sante

Ki sa nou fè

Komisyon Konsèy la nan Sante apwouve ak fè pwomosyon règleman yo sante nan Depatman an nan Sante Piblik. Règleman sa yo etabli estanda pou kontwole danje sante piblik yo epi pwoteje sante Philadelphians yo.

Manm Komisyon Konsèy yo revize pwogrè nan sante piblik pou règleman yo reflete pi bon pratik.

Komisyon Konsèy la gen ladan Komisyonè Sante a, ki sèvi kòm Prezidan, ak sèt nonmen majistra. Twa nan manm yo dwe doktè, youn nan moun dwe gen yon Doktè oswa Mèt nan degre Sante Piblik. Yon lòt dwe yon dantis ki gen yon Doktè oswa Mèt degre Sante Piblik.

Konekte

Adrès
1101 Market Street, 9yèm etaj
Philadelphia, PA 19107
Telefòn: (215) 686-5200

Evènman

Top