Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn sèvis pou yon granmoun aje

Philadelphia ofri yon kantite sèvis pou ede granmoun aje yo viv an sante, lavi konfòtab, ki gen ladan:

 • Travay.
 • Èd nan kay la.
 • Lojman ak reparasyon nan kay la.
 • Manje.
 • Preskripsyon.
 • Sèvis Pwoteksyon.
 • Transpòtasyon.
 • Jesyon swen.
 • Asistans finansye.
 • Asistans legal.
 • Asirans asistans konsèy.

Olye ke navige pwogram sa yo pou kont ou, nou ka ede ou enskri epi asire w ke ou ap pran anpil avantaj de resous ki disponib pou ou.

Kouman

Granmoun aje yo ak moun k ap okipe yo ka jwenn sèvis sa yo lè yo kontakte Komisyon Majistra a sou Aging nan (215) 686-8450. Yon pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon ap evalye bezwen ou yo epi ede enskri ou nan nenpòt sèvis ke ou kalifye pou.

Top