Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Plon ekspoze

Anpwazònman plon se danjere epi yo ka gen efè ki dire lontan sou ti bebe ak timoun yo. Vizite Gid Plon Vil la pou aprann plis:

  • Danje nan plon - Aprann sou risk yo mennen anpwazònman poze bay timoun ak granmoun.
  • Ki kote plon - Jwenn enfòmasyon sou fason fanmi ou ka ekspoze a plon, tankou soti nan plonbri plon ak tè.
  • Prevansyon - Chèche konnen etap ou ka pran pou pwoteje fanmi ou kont anpwazònman plon.
  • Fè plon vil la san danje - Aprann sou fason Vil la ap ede fanmi ki gen kay ki gen penti plon ak tiyo plon, epi diminye kantite timoun ki gen nivo plon ki wo.
  • Resous - Enprime Gid Plon an, gade videyo edikatif, epi telechaje resous itil pou lokatè ak pwopriyetè yo.
Top