Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Jwenn swen sante fanm yo

Depatman Sante Piblik bay yon seri sèvis sante fanm nan uit nan sant sante Vil nou yo. Ekip swen sante fanm nou an gen ladan yon jinekolojist, yon travayè sosyal, ak asistan medikal.

Sèvis yo enkli:

Nou bay sèvis tradiksyon ak entèpretasyon pou pasyan sant sante ak fanmi yo.

Pri

Sant sante vil yo aksepte plan Medicare, Medicaid, HMO, ak pifò lòt opsyon asirans. Si ou pa gen asirans, sant yo ap chaje yon ti frè ki baze sou gwosè fanmi ak revni. Sant sante yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab.

Kouman

Vizite youn nan sant sante Vil nou yo. Yo aksepte mache-ins, men randevou yo ankouraje.

Fòm & enstriksyon

Kontni ki gen rapò

Lòt sant sante nan tout vil la bay swen medikal gratis oswa pri ki ba pou rezidan Philadelphia yo. Sèvis yo enkli prevansyon, byennèt, ak tretman pou maladi komen.

Itilize Chèche swen prensipal nou an pou jwenn yon sant sante ki bay sèvis ou bezwen yo.

Top