Ale nan kontni prensipal la

Kontakte nou

Vle jwenn an kontak? Ou ka voye ban nou yon mesaj oswa rive jwenn soti dirèkteman nan pwogram yo ki nan lis anba a.

Voye nou yon mesaj


Sèvis Jesyon Air

Sèvis Jesyon Air se ajans polisyon lè lokal Philadelphia a. Nou kontwole polyan lè yo; ranfòse règleman kalite lè vil, eta, ak federal; bay pèmi ak lisans pou enstale oswa opere ekipman ki emèt oswa kontwole polisyon nan lè a; kontwole aktivite amyant ki gen rapò ak; ak travay avèk moun ak biznis yo ede yo konfòme yo avèk egzijans legal yo pou konstriksyon ak demolisyon pwojè yo. Direktè a nan Sèvis Jesyon Air se Kassahun Sellassie, Ph.D., PE

Sèvis Jesyon Air
7801 Essington Avenue
Philadelphia, Pensilvani 19153
Travay Telefòn:
(215) 685-7580

Sèvis Sante Anbilatwa

Sèvis Sante Anbilatwa opere uit sant sante Vil nan katye nan tout Philadelphia. Sant yo bay swen medikal prensipal ak sèvis sipò pou pasyan ki enskri ki gen tout laj. Nou chaje yon ti frè ki baze sou gwosè fanmi ak revni epi ede pasyan yo aplike pou asirans sante abòdab. Nou menm tou nou bay vaksen kont grip la nan piblik la pandan sezon grip la. Direktè Sèvis Sante Anbilatwa se Cheryl Kramer, MBA

Sèvis Sante anbilatwa
1930 S. Broad St
Philadelphia, Pensilvani 19145
Travay Telefòn:
(215) 685-6769

Maladi Kwonik ak Prevansyon blesi

Maladi Kwonik ak Prevansyon Blesi sipòte pwogram ak règleman ki anpeche ak retade maladi kwonik, diminye vyolans zam ak lòt fòm aksidan, ankouraje byennèt nan timoun ak granmoun, epi yo bay chanjman sante dirab nan kominote yo. Nou travay sere sere ak rezidan Philadelphia ak founisè swen sante yo ankouraje konpòtman ki an sante ak mòd vi ki ede diminye maladi evite ak anpeche blesi. Direktè maladi kwonik ak prevansyon blesi se Kinnari Chandriani, M.D.

Maladi kwonik ak prevansyon blesi
1101 Market St, 9yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 685-5684

Kontwòl Maladi

Kontwòl Maladi travay pou anpeche, kontwole, ak rapò sou maladi ak kondisyon ki kontajye ak/oswa afekte sante piblik la. Nou menm tou nou ede moun yo prepare pou ijans sante piblik ak edike kominote a sou fason yo rete an sekirite ak an sante. Pwogram yo enkli: Maladi egi kontajye, byotèworis ak Preparasyon Sante Piblik, COVID-19 Kontansyon, Epidemyoloji, Vaksinasyon, Kontwòl STD, ak Kontwòl Tibèkiloz. Direktè a aji nan Kontwòl Maladi se Sara Enes.

Kontwòl Maladi
1101 Market St, 12yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 685-6740

Sèvis Sante Anviwonman

Sèvis Sante Anviwònman travay pou bay yon anviwònman ki an sekirite ak an sante pou tout Philadelphians yo. Nou aplike lwa, bay edikasyon ak antrènman, reponn a ijans, ak bay lisans ak pèmi. Pwogram yo enkli:

Direktè Sèvis Sante Anviwonman an se Dawn Kiesewetter, M.P.H.

Sèvis Sante Anviwònman
7801 Essington Avenue
Philadelphia, Pensilvani 19153
Travay Telefòn:
(215) 685-7490

Biwo Komisyonè Sante

Biwo Komisyonè Sante a tabli politik epi li bay lidèchip pou Depatman Sante Piblik. Nou travay sere sere ak pwogram depatman ak deyò founisè sèvis imen nan Philadelphia asire bon jan kalite sèvis swen sante pou tout moun. Komisyonè sante pwovizwa a se Frank A. Franklin, Ph.D., JD., M.P.H.

Biwo Komisyonè Sante a
1101 Market St, 13th etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 686-5200

VIH Sante

VIH Health sipòte yon seri de sante ak sèvis sipò nan Philadelphia pou anpeche ak trete VIH. Nou travay pou asire ke tout moun gen aksè a sèvis ak enfòmasyon yo bezwen, espesyalman moun ki nan kominote ki pi afekte nan VIH. Nou opere tou yon Liy Èd Enfòmasyon sou Sante ki bay edikasyon, referans, ak sipò. Direktè VIH Sante a se Kathleen Brady, MD

VIH Sante
1101 Market St, 9yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 685-5600

Resous Imèn

Resous Imèn bay sipò kontinyèl bay anplwaye aktyèl yo ak nouvo anplwaye nan Depatman Sante Piblik. Nou chache amelyore mendèv nou yo ak moun ki kalifye ak trè chofe osijè done ki sòti nan yon etalaj divès nan orijin. Direktè Resous Imèn se Jeffrey Pak.

Resous Imèn
1101 Market St., 8yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 685-5200

Sèvis laboratwa

Sèvis Laboratwa fè yon pakèt sèvis tès nan yon laboratwa sante piblik eta-of-atizay la. Nou kolabore ak lòt pwogram Depatman Sante Piblik kòm byen ke chwazi ajans deyò nan Philadelphia sipòte envestigasyon nan epidemi maladi oswa menas nan sante piblik la. Direktè a nan Sèvis Laboratwa se Bernadette Matthis, MSBA, MLS (ASCP).

Sèvis Laboratwa
1930 Broad St., Suite 37
Philadelphia, Pensilvani 19145
Travay Telefòn:
(215) 685-6809

Sante Matènèl, Timoun, ak Fanmi

Sante Matènèl, Timoun, ak Fanmi sipòte yon seri sèvis sante ak sipò pou amelyore sante fanm, timoun, ak fanmi elve timoun nan Philadelphia. Nou bay kontak ak edikasyon pou fanm ansent ak nouvo fanmi, jesyon ka ak vizit lakay, edikasyon ak sipò bay tete, ak sipò pou fanmi timoun ki gen bezwen swen sante espesyal. Direktè Sante Matènèl, Timoun, ak Fanmi se Stacey Kallem, M.D., M.S.H.P.

Matènèl, Timoun, ak Sante Fanmi
1101 Market St, 9yèm etaj
Philadelphia,
Pensilvani 19107
Travay Telefòn:
(215) 685-5228

Biwo Egzaminatè Medikal la

Biwo Egzaminatè Medikal la detèmine kòz ak fason lanmò pou lanmò toudenkou, inatandi, ak anòmal nan Philadelphia. Doktè nou yo, syantis yo, ak teknisyen yo travay avèk Depatman Lapolis Philadelphia pou envestige lanmò sa yo. Nou menm tou nou bay entèvansyon kriz ak sèvis sipò bay fanmi ki te pèdi yon moun ou renmen ak kowòdone revizyon lanmò nan chwazi popilasyon vilnerab. Egzaminatè Chèf Egzaminatè Medikal la se Lindsay Simon, MD

Biwo Egzaminatè Medikal
400 N. Broad St. (antre nan Callowhill
St.)
Philadelphia, Pensilvani 19130
Travay Telefòn:
(215) 685-7458

Sibstans Sèvi ak Prevansyon ak Mal Rediksyon

Sibstans Sèvi ak Prevansyon ak Mal Rediksyon travay diminye kantite moun ki kòmanse itilize nan opioids ilegal ak lòt dwòg pandan y ap asire ke moun ki nan dejwe aktif yo ap resevwa rediksyon nan mal ak tretman resous yo bezwen. Nou jere ak analize done sou itilizasyon dwòg lokal yo ak konsekans li yo, ki gen ladan surdozaj, entène lopital, ak itilizasyon tretman dwòg, ak prepare rapò rezime ak estatistik ke yo te itilize enfòme politik Vil la ak inisyativ. Pwogram yo enkli: Siveyans Sendwòm Neonatal Abstinans ak Outreach, Revizyon Lanmò surdozaj (OD Stat), Siveyans ak Epidemyoloji, Kominikasyon, Preskripsyon Fòmasyon ak Edikasyon, ak Tretman Linkage. Direktè Prevansyon Itilizasyon Sibstans ak Rediksyon Mal se Andre R. pi bon, Jr, D.P.A., MPA, M.S.S., L.S.W.

Sibstans Sèvi ak Prevansyon ak Mal Rediksyon
123 S. Broad St, 11yèm etaj
Philadelphia, Pensilvani 19109
Travay Telefòn:
(215) 686-5196

Done kesyon

Depatman Sante Piblik kolekte, analize, ak rapò sou yon gran varyete done sante Philadelphia. Nenpòt moun ka mande done sante Philadelphia, ki gen ladan manm nan piblik la. Si ou gen plan pou itilize done yo pou rechèch fòmèl, Konsèy Revizyon Enstitisyonèl la ak Komite Revizyon Biwo Komisyonè Sante a ka bezwen revize demann ou an.


Medya kesyon

Tout kesyon medya yo ta dwe dirije yo sou James Garrow, Direktè Kominikasyon, nan phlpublichealth@phila.gov oswa (215) 200-7901.


Voye nou yon mesaj

Pa t 'jwenn sa ou te kap chèche? Voye nou yon mesaj.

Top