Ale nan kontni prensipal la

Pèmi & fòm

Biznis manje

Pwopriyetè biznis manje yo dwe gen dwa pèmi ak sètifikasyon yo. Aprann plis

Air ak pousyè

Pwopriyetè biznis gen pou aplike pou epi pou yo jwenn pèmi fè yon aktivite ki lakòz polisyon nan lè danjere. Aprann plis

Tabak

Resous pou mèt biznis konsènan itilizasyon tabak ak lavant yo. Aprann plis

Swen pou timoun

Depatman Sante Piblik dwe enspekte enstalasyon swen pou timoun yo. Aprann plis

Atizay kò

Atis kò ak établissements atizay kò yo dwe sètifye pa Vil la. Aprann plis

Waste

Pwopriyetè biznis yo oblije jwenn pèmi oswa soumèt plan pou okipe oswa estoke dlo egou oswa dechè enfektye. Aprann plis
Top