Ale nan kontni prensipal

Prevansyon

Pran vaksen an

Lè w pran bon vaksen yo (vaksen) ede pwoteje ou, fanmi ou, ak kominote w la pou w vin malad. Aprann plis

VIH & STD

Tout fason Vil la ap ede anpeche epi trete VIIs ak STD yo. Aprann plis

Tibèkiloz

Anpeche epi pou yo jwenn tretman pou tibèkiloz. Si yo pa trete byen, tibèkiloz ka fatal. Aprann plis

Lòt maladi

Tout pye pou pye dèyè vil la ap ede pou anpeche Et trete plizyè lòt maladi. Aprann plis

Preparasyon

Efò Vil la pou prepare pou ijans sante yo. Aprann plis

Prevansyon blesi

Travay diminye vyolans zam, ankouraje sekirite, ak adrese faktè sa yo ki kontribye nan vyolans ak blesi. Aprann plis
Top