Ale nan kontni prensipal la

Pwogram maladi Communicable aiguë

Prevni, mennen ankèt sou, ak kontwole gaye nan maladi kontajye ak kondisyon nan Philadelphia.

Osijè de

Maladi kontajye yo ki te koze pa mikwòb, tankou viris oswa bakteri. Yo ka pwopaje soti nan yon moun a yon lòt nan yon varyete fason, ki gen ladan:

  • Kontakte ak san oswa likid kò.
  • Respire nan mikwòb.
  • Soti nan yon mòde ki sòti nan yon bèt ki enfekte oswa yon ensèk ki enfekte.
  • Soti nan sifas ki kontamine (tankou manch pòt oswa istansil manje), manje, ak dlo.

Pwogram Maladi Egi Communicable Depatman Sante Piblik la:

  • Rekonèt ak envestige epidemi nan maladi yo chèche konnen ki jan moun te vin malad epi yo bay rekòmandasyon pou yo pa gaye maladi bay lòt moun.
  • Tracks ak monitè sou 65 diferan maladi kontajye ak kondisyon, ki gen ladan yo menm nouvo oswa émergentes.

Pwogram nan ede tou kontwole maladi kontajye pa:

Konekte

Adrès
1101 Market St
12yèm etaj
Philadelphia, Pensilvani 19107
Imèl acd@phila.gov
Telefòn: (215) 685-6740
Faks: (215) 238-6947
Top