Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Pwoteje tèt ou kont viris Lwès Nil ak maladi Lyme

Gen kèk moustik yo te jwenn nan Philadelphia ka gaye viris Lwès Nil. Tik sèf ka gaye maladi Lyme. Peak sezon pou pinèz sa yo se avril jiska oktòb. Tou de maladi ka lakòz pwoblèm sante alontèm. Yon ka grav nan viris Lwès Nil ka fatal.

Si w ap travay oswa pase anpil tan deyò, w ap plis chans jwenn mòde ki lakòz maladi sa yo. Moun ki gen laj 50 ak moute ak moun ki gen sistèm iminitè febli yo nan pi gwo risk pou maladi grav nan viris Lwès Nil.

Anpeche moustik ak tik mòde se pi bon fason pou pwoteje oumenm ak fanmi ou kont viris Lwès Nil, maladi Lyme, ak lòt enfeksyon transmèt pa pinèz sa yo.

Anpeche mòde ensèk

Ou ka evite tik ak moustik mòde lè l sèvi avèk yon pwodui pou repouse moustik ensèk lè w ap deyò. Chwazi yon pwodui pou repouse moustik ki anrejistre nan Ajans Pwoteksyon Anviwonman (EPA). Swiv enstriksyon yo sou pake a.

Ou kapab tou espre rad ak pwodui pou repouse moustik ki gen permethrin oswa yon lòt pwodui pou repouse moustik EPA ki anrejistre. Pa aplike sa a ki kalite pwodui pou repouse moustik sou po ou oswa anba rad. Konsidere kenbe yon seri rad trete pou aktivite deyò.

Anpeche moustik mòde

 • Evite deyò yo nan lè solèy kouche ak dimanch maten byen bonè, lè moustik yo pi aktif. Si ou se deyò pandan tan sa a, mete chemiz manch long ak pantalon epi sèvi ak pwodui pou repouse moustik ensèk.
 • Sèvi ak ekran sou fenèt ak pòt pou kenbe moustik soti.
 • Anpeche moustik soti nan elvaj pa vide resipyan ak dlo kanpe, tankou po flè, bokit, ak barik. Chanje dlo a nan asyèt bèt kay epi ranplase dlo a nan birdbaths chak semèn. twou Drill nan balanse kawotchou pou dlo odtoki soti. Kenbe pisin patojwa timoun yo vid ak sou kote yo lè yo pa yo te itilize.

Aprann plis bagay sou anpeche moustik mòde.

Anpeche mòde tik

 • Evite zòn rakbwa ak BUSHY ak zèb segondè ak fatra fèy. Mache nan sant la nan santye pak.
 • Douch pi vit ke posib apre vini andedan kay la, de preferans nan de zè de tan.
 • Fè yon chèk tik plen kò lè l sèvi avèk yon glas pòtatif oswa plen longè yo wè tout pati nan kò ou.
 • Retire tik tache pi vit ke posib.
 • Egzamine rad ak Kovèti pou. Rad seche rad nan yon seche rad sou chalè segondè pou 10 minit yo touye tik.
 • Tcheke bèt kay ou, depi yo ka pote tik nan kay ou. Pale ak veterinè ou sou lè l sèvi avèk yon pwodwi yo anpeche tik sou chen ou.

Aprann plis bagay sou anpeche mòde tik.

Pa retade swen medikal si ou devlope sentòm yo

Chèche swen medikal touswit si ou devlope sentòm grav viris Lwès Nil, tankou:

 • Lafyèv.
 • Maltèt.
 • Rèd nan kou.
 • Konfizyon.

Vizite founisè medikal ou si ou fè eksperyans yon lafyèv oswa gratèl. Pou maladi Lyme, tretman bonè ak antibyotik ka anpeche pwoblèm sante kontinyèl.

Pou jwenn yon founisè medikal, itilize Chèche swen prensipal la.

Top