Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn dirèkteman obsève terapi (DOT) pou tibèkiloz

Pwogram Kontwòl Tibèkiloz Depatman Sante Piblik la bay terapi (DOT) obsève dirèkteman pou moun ki gen oswa ki ka gen tibèkiloz (TB).

DOT yo itilize pou asire yon pasyan resevwa epi li pran tout medikaman jan yo preskri yo epi pou kontwole repons yo nan tretman an. Pandan DOT, yon manadjè ka gade yon pasyan pran medikaman yo pou asire ke yo pran li kòrèkteman.

Kondisyon

Founisè swen sante ou ka refere w nan Pwogram Kontwòl Tibèkiloz Depatman Sante Piblik la. Si ou pa gen yon doktè swen prensipal oswa asirans, ou ka jwenn tès ak dyagnostik TB nan sant sante Vil la.

Ki kote ak ki lè

Yon fwa ou gen yon referans nan men doktè ou, ou ka jwenn DOT nan Lawrence F. repwoche fim Memorial Center la. Sant repwoche fim lan se yon patnè nan Asosyasyon Lung Ameriken an epi li se sèl klinik TB ki finanse piblikman nan Philadelphia.

Lawrence F. repwoche fim Memorial Center
1930 S. Broad St
Philadelphia, PA 19145

Sèvis yo ofri Orè ki disponib
Dirèkteman obsève terapi Lendi jiska vandredi, 8 a.m. — midi
Sesyon klinik pou granmoun Madi ak Mèkredi, 11 a.m. — 4 p.m.
Pedyatrik sesyon klinik Jedi 9 a.m. — midi

DOT disponib tou, lè sa nesesè, lakay pasyan an.

Kontni ki gen rapò

Top