Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Founisè swen sante pedyatrik

Swen pedyatrik disponib nan tout sant sante Vil yo eksepte Sant Sante 1. Ou pa bezwen chwazi yon founisè anvan yon randevou, men ou ka vle jwenn yon founisè ki adapte ak bezwen ou yo. Sèvi ak enfòmasyon ki anba a pou jwenn yon founisè pou pitit ou a.

Sant Sante 2

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Corey Cramer, MD Tout jounen Madi Tranzisyon nan swen granmoun, swen adolesan Panyòl
Issy C. esangbedo, MD, MPH Tout jounen Mèkredi; Jedi aprè midi ak aswè Obezite medikaman, politik sante ak jesyon franse
Parisa Garrett, MD Tout jounen jedi ak vandredi
Mira Gohel, MD Tout jou Lendi Bay tete, byen gadri timoun
Victor Igbokidi, MD, Direktè
Medikal FAAP, Medsin Pedyat ak Adolesan, Sèvis Sante Anbilatwa
Vandredi maten Igbo
Susan Ragonesi, MD, FAAP Tout jounen Lendi-Mèkredi; Jedi maten Opresyon ak kondisyon poumon Debaz Italyen

Sant Sante 3

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Victor Igbokidi, MD, Direktè
Medikal FAAP, Medsin Pedyat ak Adolesan, Sèvis Sante Anbilatwa
Lendi maten Igbo
Kathryn Miller, MD Tout jou Mèkredi ak Jedi Swen tibebe, medikaman adolesan
Erin Pusz, FÈ, FAAP Tout jou Lendi ak Lendi swa Swen timoun piti, obezite, devlopman timoun piti
Patricia Sandiford MD, MPH, FAAP Mèkredi maten ak tout jounen vandredi
Karen Trabulsi, MD,
FAAP Pedyatrik Espesyalis Medikal
Tout jounen Madi

Sant Sante 4

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Victor Igbokidi, MD, Direktè
Medikal FAAP, Medsin Pedyat ak Adolesan, Sèvis Sante Anbilatwa
Tout jounen Jedi Igbo
Natalie Robiou, MD Tout jou Madi ak Vandredi Swen adolesan, jesyon pwa, bay tete/sipò laktasyon
Patricia Sandiford MD, MPH, FAAP Tout jounen Lendi ak Madi; Madi swa
Sean Scott, MD, FAAP Tout jounen Lendi, Mèkredi, ak Jedi

Sant Sante 5

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Rita Eburuoh, MD Mèkredi aprè midi Igbo
Khudsiya Khan, MD
Prezidan: Komite CQI Pedyat ak Adolesan, Espesyalis Medikal Pedyat
Mèkredi, Jedi, ak Vandredi maten Obezite Timoun, sante adolesan, opresyon, dyabèt ak tansyon wo nan adolesan Urdu, Hindi
Erin Teresa Kelly, MD Tout jou Vandredi Bay tete, alfabetizasyon, swen tranzisyon Debaz ASL, Panyòl
Ali McGrorty-Crotts, MD Tout jou Lendi ak Madi
Erin Pusz, FÈ, FAAP Tout jounen Madi ak Mèkredi; Madi swa Swen timoun piti, obezite, devlopman timoun piti
Natalie Robiou, MD Tout jounen Jedi Swen adolesan, jesyon pwa, bay tete/sipò laktasyon

Sant Sante 6

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Nichelle Aggbite-Maraventano, MD Tout jou Lendi ak Jedi Bay tete, tibebe ki fèk fèt ak tibebe swen Debaz franse
Jane Fritz, MD Tout jounen Mèkredi Obezite
Jill Gansert, MD Mèkredi aprè midi ak aswè Tranzisyon nan swen granmoun, swen adolesan
Mira Gohel Jedi maten
Roy Hoffman, MD, MPH Tout jounen Madi Panyòl
Karen Rendulich, MD, MPP, FAAP Pedyatrik Espesyalis Medikal
Tout jounen Lendi, Mèkredi maten, Jedi aprè midi Swen tibebe ki fèk fèt, ekzema, ak jesyon pwa ki an sante
Sean Scott, MD, FAAP Tout jou Madi ak Vandredi

Sant Sante 9

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Nichelle Aggbite-Maraventano, MD Tout jounen Madi; Mèkredi apremidi ak aswè Bay tete, tibebe ki fèk fèt ak tibebe swen Debaz franse
Parisa Garrett, MD Tout jounen lendi ak mèkredi maten Bay tete, byen gadri timoun
Blessy Methikalam, MD, FAAP Tout jounen Lendi, Jedi, ak Vandredi; Mèkredi maten Panyòl, Malayalam
Karen Rendulich, MD, MPP, FAAP Pedyatrik Espesyalis Medikal
Madi aprè midi Swen tibebe ki fèk fèt, ekzema, ak jesyon pwa ki an sante

Sant Sante 10

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Dann Chung, MD Tout jounen Lendi, Madi maten, Jedi aprè midi Opresyon, swen adolesan, espò medikaman
Jeannette Mighty, MD, FAAP Tout jounen Lendi-Jedi Swen tibebe ki fèk fèt, vaksinasyon, opresyon timoun
Vladimir Perelshteyn Tout jounen Madi, Mèkredi, ak Vandredi; Jedi maten
Lalin Suh, MD Mèkredi aprè midi, Jedi maten Fanmi medikaman Koreyen
Karen Trabulsi, MD,
FAAP Pedyatrik Espesyalis Medikal
Tout jounen Lendi, Vandredi maten

Frèz chato sant sante

 

Non ak tit Tan Enterè espesyal Lang
Khudsiya Khan, MD
Prezidan: Komite CQI Pedyat ak Adolesan, Espesyalis Medikal Pedyat
Madi maten Obezite Timoun, sante adolesan, opresyon, dyabèt ak tansyon wo nan adolesan Urdu, Hindi
Alison McGrorty-Crotts, MD Tout jounen Mèkredi, Jedi, ak Vandredi Neonato, swen adolesan Panyòl
Kathryn Miller, MD Tout jounen Lendi ak Madi; Jedi swa Swen tibebe, medikaman adolesan
Top