Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Soumèt yon etid bay Komite Revizyon Biwo Komisyonè Sante a

Si ou ta renmen pwopoze yon etid rechèch ki enplike done, anplwaye, pwogram, oswa kliyan Depatman Sante Piblik, ou pral bezwen apwobasyon nan Komite Revizyon Biwo Komisyonè Sante (HCO).

Komite a asire ke Depatman Sante Piblik se yon patnè aktif nan rechèch ou an epi li konnen sou rezilta ou yo. Tout rechèch dwe sipòte misyon depatman an pou pwoteje ak ankouraje sante Philadelphians yo.

Yon fwa travay ou fini, ou pral bezwen tou apwobasyon nan Komite Revizyon HCO si ou chwazi pou ou pibliye rechèch ou an oswa prezante li nan yon konferans.

Kiyès

Ou pral bezwen apwobasyon Komite Revizyon HCO si ou se:

  • Pwopoze yon etid oswa analiz sante piblik ki gen ladan done, anplwaye, pwogram, oswa kliyan nan Depatman Sante Piblik.
  • Soumèt yon maniskri pou piblikasyon ki baze sou rechèch ou nan Depatman Sante Piblik.
  • Soumèt yon abstrè konferans ki baze sou rechèch ou nan Depatman Sante Piblik.

Si ou vle sèvi ak sijè imen pou rechèch ou an, ou pral bezwen tou apwobasyon nan Komisyon Konsèy Revizyon Enstitisyonèl la.

Kouman

Ou dwe soumèt pwopozisyon ou omwen de semèn anvan ou kòmanse rechèch ou an oswa soumèt li pou piblikasyon oswa prezantasyon.

Soumèt yo dwe gen ladan:

Ou pral avize w sou yon desizyon nan lespas de semèn.

Top