Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Aprann kijan pou anpeche VIH

Jodi a, nou gen zouti pou fini epidemi VIH la epi pou nou sispann nenpòt moun ki vin VIH pozitif.

Ou ka ede anpeche transmisyon VIH pa:

  • Jwenn yon tès VIH.
  • Sèvi ak kapòt chemen ki dwat la, chak fwa ou fè sèks.
  • Lè w ap pran pwofilaktik pre-ekspoze (PrEP) si ou se VIH negatif. PrEP se itilizasyon yon medikaman pou anpeche enfeksyon VIH.
  • Pran yon randevou ak yon doktè VIH ki gen eksperyans epi pran medikaman VIH preskri ou si w ap viv ak VIH. Sa a ap kenbe ou an sante epi fè li prèske enposib pou ou pou w pase sou VIH bay lòt moun si kantite lajan an nan viris nan san ou se endeslabl (Tretman kòm Prevansyon).
  • Lè w ap pran medikaman pwofilaktik (PEP) apre ekspoze si ou te fèk ekspoze a VIH. PEP se yon medikaman ki ka pran pandan 28 jou pou anpeche enfeksyon VIH apre ou te ekspoze. PEP yo dwe pran nan 72 èdtan, oswa 3 jou, soti nan tan an nan ekspoze.
  • Limite kantite patnè seksyèl ou yo.
  • Pa fè sèks.
  • Pa janm pataje zegwi.
Top