Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Pote yon plent sou yon etablisman medikal

Ou ka depoze yon plent oswa rapòte yon enkyetid sou yon etablisman medikal (egzanp lopital, mezon retrèt) ak Depatman Sante Pennsylvania.

Kouman

Si ou ta renmen depoze yon plent oswa rapòte yon enkyetid sou yon etablisman medikal, ou ka depoze yon plent sou entènèt oswa rele 1 (877) 724-3258.

Remak: Depatman Sante Pennsylvania pa adrese plent ak enkyetid sou founisè medikal endividyèl (egzanp doktè, enfimyè). Plent ak enkyetid sou founisè medikal endividyèl yo ta dwe dirije yo sou Depatman Deta Pennsylvania.

Top