Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Pran vaksen mpox ou

Mpox (Anvan li te ye tankou monkeypox) se yon maladi viral. Viris la sitou gaye nan kontak po-a-po. Yon moun ki ansent kapab tou pase mpox nan yon fetis.

JYNNEOS se yon vaksen de-dòz devlope pou pwoteje kont mpox. Nenpòt moun ki nan Philadelphia ki panse yo ap gen anpil chans yo dwe ekspoze a mpox ka pran vaksen an.

Ki kote ak ki lè

Vaksen yo disponib atravè yon rezo founisè kominotè ak famasi. Pou aprann plis, rele (215) 685-5488.

Founisè kominotè

Founisè kominotè sa yo ofri vaksen mpox. Pou verifye èdtan chak kote, rele yo oswa vizite Paj Web yo.

Maskin obligatwa nan kèk kote. Pote ID ou ak kat asirans ou, si ou gen youn.

Kote Adrès Èdtan Disponibilite Telefòn
Bebashi Byennèt Sant 1237 Spring Jaden St., 19123 Lendi — Vandredi:
9 a.m. — 4 p.m.
Mache-ins ak randevou (215) 769-3561
Kouraj Medsin 3751 Island Ave., Suite 201, 19153 Lendi — Vandredi:
9 a.m. — 5 p.m.
Mache-ins ak randevou (267) 217-3217
Kouraj Medsin 7198 Castor Ave., Suite 200, 19149 Mon — Vandredi:
9 a.m. — 5 pm
Wed:
louvri jouk 9 p.m.
Mache-ins ak randevou (267) 217-3217
Sant Sante 1

1930 S Broad St, Fl. 2
19145

Lendi — Vandredi:
7:45 a.m. — 4 p.m.
Mache-ins ak randevou (215) 685-6570
Filadèlfi goumen 1207 Chestnut St., 19107 Mon — Vandredi: 9 a.m. — 11 a.m., 1 p.m. — 3 p.m. Mache-ins ak randevou;
Goumen kont pasyan sèlman
(267) 725-0252
Philadelphia goumen -
Jonatan Lax Tretman Sant
1233 krikèt St., 4yèm etaj, 19107 Mon — Vandredi: 9 a.m. — 11 a.m., 1 p.m. — 3 p.m. Mache-ins ak randevou (215) 790-1788

Famasi

Kote sa yo ofri vaksen mache-nan pandan lè famasi regilye. Pou verifye èdtan chak kote, rele yo oswa vizite Paj Web yo.

Pote ID ou ak kat asirans ou, si ou gen youn.

Remak: Anvan ou ale nan Rite Aid, rele konpayi asirans ou a pou mande si yo pral kouvri frè administrasyon an pou vaksinasyon mpox. Si asirans ou pa kouvri frè a, oswa si ou pa gen asirans, yo ka chaje w $40 pou vaksen an.
Kote Adrès lari Kòd postal Telefòn
Rite Èd #01766 10 Snyder Ave. 19148 (215) 465-3270
Rite Èd #01936 2017—23 S. laj St. 19148 (215) 467-0850
Rite Èd #03801 704-20 E. Passyunk Ave. 19147 (215) 627-3151
Rite Èd #03825 801 S. 9yèm St. 19147 (215) 925-4481
Rite Èd #11139 6515 Castor Ave. 19149 (215) 535-2800

 

Top