Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn enfòmasyon ak sèvis VIH

Mèsi a pi bon tretman, moun ki gen VIH yo kounye a ap viv pi lontan-ak ak yon pi bon kalite lavi-pase tout tan anvan. Ou ta dwe kòmanse swen medikal epi kòmanse tretman VIH le pli vit ke ou dyagnostike ak VIH. Pran medikaman pou trete VIH (yo rele terapi antiretwoviral oswa ART) rekòmande pou tout moun ki gen VIH.

Apèsi

Pran medikaman pou trete VIH ralanti pwogresyon VIH la epi li ede pwoteje sistèm iminitè ou. Medikaman an ka kenbe ou an sante pou anpil ane. Rete nan swen ak kenbe yon chaj viral endeslabl vle di gen efektivman zewo risk pou transmèt VIH bay patnè seksyèl ou yo.

Aprann plis bagay sou viv ak VIH.

Kiyès

Si w ap viv ak VIH, ou ka kalifye pou sèvis gratis ak konfidansyèl tankou swen medikal ak jesyon ka medikal. Jesyon ka medikal ede ou jwenn sèvis ou bezwen yo, ki gen ladan asirans medikal ak lòt benefis.

Estati imigrasyon ou oswa kapasite pou peye pa pral anpeche ou jwenn swen ou bezwen an.

Kesyon? Rele Liy Èd Enfòmasyon sou Sante a nan nimewo (215) 985-2437. Anplwaye yo disponib lendi jiska vandredi apati 8:30 a.m. jiska 5:30 p.m.

Ki kote ak ki lè

Ou ka itilize kat entèaktif ki anba la a pou jwenn founisè medikal VIH yo ak ajans jesyon ka yo. Klike sou nenpòt makè pou wè detay kote yo ye.

Sèvis medikal VIH ak jesyon ka

  • Founisè medikal VIH yo
  • Founisè jesyon ka VIH
Top