Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn sipò pou yon timoun ki gen bezwen swen sante espesyal

Timoun ki gen bezwen swen sante espesyal yo se timoun ak jèn (0—21) ki gen oswa ki gen plis risk pou kondisyon sante kwonik fizik, emosyonèl, konpòtman, ak devlopman.

Fanmi ki ogmante timoun ki gen bezwen swen sante espesyal ka fè fas a anpil defi ajoute. Depatman Sante Piblik bay sipò pou timoun ki gen bezwen swen sante espesyal ak fanmi yo nan plizyè fason.

Kiyès

Vil la ofri sèvis pou:

  • Fanmi timoun ak jèn (0-21) ki gen bezwen swen sante espesyal.
  • Pwofesyonèl ki travay avèk fanmi timoun ki gen bezwen swen sante espesyal.

Kouman

Defansè paran yo

Defansè paran nou an bay sipò dirèk ak referans pou fanmi ki ogmante timoun ki gen bezwen swen sante espesyal.

Defansè paran nou an konnen ki sa li renmen tande pale de dyagnostik yon timoun. Yo konprann defi yo nan jwenn èd nan dwa nan moman an dwa. Yo pral:

  • Èd ou travay nan sistèm pafwa konfizyon ki ka ede fanmi yon timoun ki gen bezwen espesyal.
  • Ofri ou yon zòrèy koute lè fwa jwenn difisil. Lè yo di, “Mwen konnen ki sa w ap ale atravè tout,” yo te reyèlman vle di li.
  • Èd ou jwenn resous yo pou jwenn fanmi ou nan yon tan difisil.
  • Rete an kontak avèk ou pou asire w ke ou jwenn èd ou bezwen an.

Rele (215) 685-5267 oswa voye yon imèl nan mary.glazer@phila.gov pou pale ak defansè paran nou an.

Philadelphia bezwen espesyal Consortium

Nou konvoke Philadelphia Special Needs Consortium a, yon fowòm pou pwofesyonèl ak fanmi yo pataje enfòmasyon ak rezo ak lòt fanmi, swen sante ak founisè asirans, defansè legal, ak planifikatè politik ki enfliyanse swen pou timoun ki gen bezwen swen sante espesyal.

Nou fè reyinyon chak lòt mwa, nan mwa janvye, mas, me, jiyè, septanm, ak novanm. Nenpòt moun ka rantre nan. Rele (215) 685-5267 pou jwenn dat ak kote pwochen reyinyon an.

Top