Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Anpeche VIH ak yon grenn oswa piki (PrEP)

PrEP (pre-ekspoze pwofilaktik) se itilize nan medikaman yo anpeche enfeksyon VIH. PrEP ka pran kòm yon grenn chak jou, oswa yon piki yo bay chak 2 mwa. PrEP yo itilize pa moun ki pa VIH ki ka ekspoze a VIH nan sèks oswa itilizasyon dwòg piki.

Apèsi

Gen de grenn ak yon piki ki te apwouve pa FDA a pou itilize kòm PrEP:

  • Truvada: Grenn chak jou rekòmande pou adolesan ak granmoun ki gen risk pou enfeksyon VIH nan sèks oswa itilizasyon dwòg piki.
  • Descovy: Grenn chak jou rekòmande pou adolesan ak granmoun ki gen risk pou enfeksyon VIH nan sèks oswa itilizasyon dwòg piki. Pa dwe itilize nan moun ki asiyen fi nan nesans ki gen risk pou yo resevwa VIH soti nan fè sèks nan vajen paske efikasite li yo pa te etidye nan gwoup sa a nan moun.
  • Apretid: Yon piki ki pran chak de mwa ak rekòmande pou adolesan ak granmoun ki gen risk pou enfeksyon VIH nan sèks oswa itilizasyon dwòg piki.

PrEP se trè efikas lè yo pran kòm preskri. Oral PrEP yo te montre diminye risk pou yo jwenn VIH soti nan fè sèks pa 99%, ak pa 84% nan mitan moun ki enjekte dwòg. Efikasite nan tou de grenn lan ak piki a redwi lè yo pa pran kòm preskri.

PrEP pa pwoteje ou kont lòt enfeksyon seksyèlman transmisib tankou klamidya, gonore, oswa sifilis, kidonk, ou ta dwe itilize PrEP ansanm ak kapòt. PrEP ka pran ak kontwòl nesans oswa terapi òmòn.

Moun ki sèvi ak PrEP dwe komèt pran dwòg la chak jou oswa tire chak de mwa. Yo dwe wè founisè swen sante yo tou pou yon randevou swivi chak de a twa mwa.

Ki kote ak ki lè

Nan Philadelphia, pifò moun ka jwenn PrEP pou ti kras oswa ki pa koute, menm si yo pa gen asirans. Pale ak doktè ou oswa vizite youn nan sit sa yo sou kat jeyografik sa a.

Ou ka resevwa medikaman PrEP oral tou nan yon randevou vityèl ak kèk founisè nan tout vil la. Sa a yon fason pratik asire ou kontinye jwenn grenn ou yo. Orè yon randevou vityèl.

Top