Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte yon maladi enfeksyon (pou founisè swen sante)

Founisè swen sante yo ka rapòte yon maladi enfektye nan Pwogram Maladi Acute Communicable Department of Public Health la.

Kiyès

Se sèlman founisè swen sante ki ta dwe rapòte maladi enfeksyon nan Pwogram Maladi Egi Communicable.

Kondisyon

Se sèlman kèk maladi bezwen rapòte. Konsilte Pòtal Enfòmasyon sou Sante (HIP) pou wè yon lis ajou nan maladi ki dwe rapòte.

Kouman

Pou rapòte yon maladi nan jou lasemèn depi 9 a.m. jiska 5 p.m., rele (215) 685-6748. Deyò nan èdtan sa yo, rele (215) 686-4514 epi mande pou anplwaye a sou-apèl.

Pou faks yon fòm rapò, itilize (215) 545-8362.

Top