Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte abi oswa neglijans sou timoun

Ou ka rapòte abi oswa neglijans sispèk timoun 24 èdtan pa jou, sèt jou pa semèn nan (215) 683-6100. Sèvis teletypewriter (TTY) disponib tou nan nimewo sa a.

Ou ka rele tou liy dirèk eta a nan (800) 932-0313.

Ou ka chwazi si wi ou non bay non ou lè ou rapòte. Kèlkeswa, non ou pa janm yo pral devwale bay nenpòt lòt moun. Pratik sa a entèdi fè respekte restriksyon.

Siy abi ak neglijans sou timoun

Abi fizik

 • boul san rezon sou tors, tounen, kou, zòrèy, bounda, oswa bouch
 • Welts nan fòm nan yon objè, tankou yon senti
 • Pè, flinching lè manyen, oswa retire

Abi seksyèl

 • Doulè oswa demanjezon nan zòn jenital la
 • Difikilte pou mache oswa chita
 • Pa apwopriye sèks jwe oswa twò bonè konpreyansyon yo genyen sou sèks

Abi emosyonèl

 • Maladi abitid (souse, mòde, dodine, elatriye)
 • Montre ekstrèm nan konpòtman, tankou yo te tro konfòme oswa mande
 • Destriktif oswa pwòp tèt ou-destriktif konpòtman

Neglijans

 • Souvan fatige
 • Timoun pran plis nan yon wòl paran/granmoun
 • Santiman pwòp tèt ou destriktif oswa konpòtman
 • Ki manke lekòl
Top