Ale nan kontni prensipal la

Depatman Sèvis Imen

Travay ansanm ak kominote yo pou sipòte fanmi yo ak pwoteje timoun yo.

Depatman Sèvis Imen

Avi: Depatman Sèvis Imen ap travay pou sipòte timoun ak fanmi Philadelphia yo pandan COVID-19. Gade règleman nou yo, konsèy, ak resous ki ajou.

Ki sa nou fè

Depatman Sèvis Imèn Philadelphia a se byennèt timoun konte ak ajans jistis jivenil epi li sipèvize pa Biwo Timoun ak Fanmi yo. Misyon nou se bay ak ankouraje sekirite, pèmanans, ak byennèt pou timoun ak jèn ki gen risk pou abi, neglijans, ak delenkans. Zòn sèvis prensipal nou yo enkli:

 • Prevansyon. Nou travay avèk fanmi yo pou pran swen timoun san danje nan pwòp kay yo pou diminye abi ak neglijans sou timoun.
 • Byennèt Timoun. Nou opere liy dirèk abi sou timoun Philadelphia a, mennen ankèt sou akizasyon sou abi ak neglijans sou timoun, epi ede timoun ki enplike nan DHS reyalize yon kay pèmanan. Nou jere òganizasyon prive yo (Ajans parapli Kominote) ki bay jesyon ka ak lòt sèvis sipò nan 10 rejyon jeyografik nan tout Philadelphia.
 • Foster ak Adopsyon. Nou kontra avèk ajans leta ki gen lisans ki sètifye kay kòm plasman pou timoun ak jèn ki pa an sekirite nan pwòp kay yo. Objektif swen adoptif la se reyini timoun ak fanmi yo. Lè sa pa posib, jan tribinal yo detèmine sa, anpil paran resous chwazi pou adopte timoun ki nan swen yo. Chache konnen ki jan ou kapab vin yon paran plasman ak kouman yo adopte yon timoun.
 • Jistis Jivenil. Nou opere etablisman detansyon jivenil konte a, jere kontra pou pwogram jèn tribinal yo te bay lòd, epi travay pou detounen jèn yo nan sistèm jistis fòmèl la atravè sèvis prevansyon entansif.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
Philadelphia, PA 19102
Imèl dhscommunications@phila.gov
Phone: (215) 683-4347 for information
(215) 683-6000 for complaints
Social

Announcements

RSVP Today: Fostering Pride

Every child deserves to grow up in a safe and happy environment. Foster Pride invites you to learn about the resources and services that Philadelphia offers to support and empower LGBTQ+ youth. Learn more here.

We hire year round!

The Philadelphia Department of Human Services is committed to supporting the placement stability of children and youth in the foster care and the juvenile justice systems. As part of this commitment, DHS regularly releases job announcements on the main phila.gov/jobs webpage to support our hiring efforts. Please either apply for an open position or sign up for job alerts. Please share these announcements with your networks.

Class Code Class Title Open Close Starting Salary Application Link
5A05 Social Work Services Trainee (General) (Bilingual) 4/17/2023 4/28/2024 $43,067 Application link.
5A07 Social Work Services Manager 2 (General) (Bilingual) 4/17/2023 4/28/2024 $46,480 Application link.

 

Events

 • Sep
  13
  VIRTUAL VITALITY CAFE "It’s Not You, It’s What Happened To You"
  5:00 pm to 7:00 pm

  VIRTUAL VITALITY CAFE "It’s Not You, It’s What Happened To You"

  September 13, 2023
  5:00 pm to 7:00 pm, 2 hours
  Description: APM CUA 2, CUA 1 NET

  Registration:
  Yaneirie Rondon at 267-507-1343, yaneirie.rondon@apmphila.org
  Jeanine Baxter at 267-339-0656, jeanine.baxter@net-centers.org
  Syanne Seth at 267-479-5917, syanne.seth@net-centers.org

  Theme: It's Not You, It's What Happened To You

  This discussion will focus on mental and emotional vitality.
 • Sep
  14
  In Person Parent Café "Planting A Seed: How will you grow?"
  11:00 am to 2:00 pm
  Bartram's Garden, 5400 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19143, USA

  In Person Parent Café "Planting A Seed: How will you grow?"

  September 14, 2023
  11:00 am to 2:00 pm, 3 hours
  Bartram's Garden, 5400 Lindbergh Blvd., Philadelphia, PA 19143, USA
  map
  Greater Philadelphia Community Alliance/GPCA, CUA #9 Registration: Yasmeen Collins, yasmeencollins@gpca-phila.org (445) 229- 8862 Eloise Clayton, eloiseclayton@gpca-phila.org  (445) 229-8793 This discussion will focus on knowledge of parenting and communication.
 • Sep
  14
  CUA 5 WOW Talk: Tackling The Tough Questions *By Invitation Only
  3:00 pm to 5:00 pm
  Conwell Middle School, 1849 E Clearfield St, Philadelphia, PA 19134, USA

  CUA 5 WOW Talk: Tackling The Tough Questions *By Invitation Only

  September 14, 2023
  3:00 pm to 5:00 pm, 2 hours
  Conwell Middle School, 1849 E Clearfield St, Philadelphia, PA 19134, USA
  map
  Asociación Puertorriqueños en Marcha / APM, CUA #5

  REGISTRATION: Danyielle Lambert, danyielle.lambert@apmphila.org or Chyna Hartwell, chyna.hartwell@apmphila.org

  The discussion will focus on Knowledge and Communication.

Our programs

Resous

Top