Ale nan kontni prensipal la

Pou jèn ak YA


Konprann ka w la

K ap antre nan plasman kapab yon tan konfizyon. Nou gen resous pou ede ou konprann kiyès ki patisipe nan ka w la epi ki sipòte ou.


Resous pou jèn ki pi gran

Avèk siksè tranzisyon nan laj granmoun se pa fasil. Depatman Sèvis Imen te rasanble yon lis resous lokal pou ede jèn ki pi gran yo avèk siksè tranzisyon soti nan sistèm swen adoptif la.


Resous pou jèn moun LGBTQ

Timoun LGBTQ ak jèn nan swen adoptif merite yo grandi nan yon anviwònman ki an sekirite ak kè kontan. Bay espas akeyan ede sipòte ak pèmèt LGBTQ+jèn, espesyalman jan yo grandi nan granmoun ki an sante.

DHS travay avèk founisè ki baze nan kominote yo pou ofri resous ki bay sipò pou jèn moun LGBTQIA+ak fanmi yo.

  • Pwogram SPLAT Galaei a ap travay pou sipòte jèn yo. Li fè sa nan otonòm ak devlopman lidèchip nan jèn queer nan koulè.
  • Sant Mazzoni bay sèvis sante ak byennèt konplè nan yon anviwònman LGBTQ ki konsantre sou.
  • Sant Jèn Grenye an ede jèn LGBTQ yo grandi nan sante, endepandan, granmoun.
  • Biwo Majistra a nan Afè LGBTQ travay pou soulèvman vwa tout manm kominote LGBTQ+yo e yo kontinye ankouraje yon anviwònman enklizif pou tout LGBTQ+Philadelphians yo.

Top