Ale nan kontni prensipal la

Pwogram devlopman jèn DHS

Travay ak òganizasyon nan tout vil la pou bay yon varyete pwogram devlopman jèn pou timoun ak jèn ki pi gran yo.

Osijè de

DHS travay ak plizyè òganizasyon pou bay pwogram devlopman jèn pou timoun ak jèn ki pi gran yo. Sèvis sa yo gen ladan konsèy, anrichisman kiltirèl, rekreyasyon, ladrès lavi, ak aktivite sèvis kominotè.

Kontakte nenpòt nan òganizasyon sa yo dirèkteman pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis yo pou devlopman jèn pozitif.

Konekte

Telefòn: (215) 683-4000
Top