Chuyển đến nội dung chính

Các chương trình phát triển thanh niên của DHS

Làm việc với các tổ chức toàn thành phố để cung cấp một loạt các chương trình phát triển thanh thiếu niên cho trẻ em và thanh thiếu niên lớn tuổi.

Về

DHS làm việc với một số tổ chức để cung cấp các chương trình phát triển thanh thiếu niên cho trẻ em và thanh thiếu niên lớn tuổi. Các dịch vụ này bao gồm cố vấn, làm giàu văn hóa, giải trí, kỹ năng sống và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Liên hệ trực tiếp với bất kỳ tổ chức nào sau đây để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của họ cho sự phát triển thanh thiếu niên tích cực.

Kết nối

Điện thoại: (215) 683-4000
Lên trên