Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Trở thành khách hàng nước

Hướng dẫn và thông tin liên hệ để chủ sở hữu bất động sản, người thuê nhà và người cư ngụ sử dụng khi thiết lập tài khoản dịch vụ thoát nước và thoát nước.
Đầu trang