Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Tìm kiếm một quyền giữ nước

Bạn có thể sử dụng tìm kiếm quyền cầm giữ Doanh thu nước để tra cứu các quyền cầm giữ nước hiện có đối với các tài sản ở Philadelphia. Để thực hiện tìm kiếm, bạn sẽ cần biết:

  • Địa chỉ chỗ nghỉ, bao gồm tên đường, số và loại.
  • Số tài khoản nước.

Các mục nhập Quyền cầm giữ có thể bao gồm thông tin về tình trạng cầm giữ, số bảng ghi, số dư còn lại và hơn thế nữa.

Tìm kiếm các quyền thế chấp nước

Lên trên