Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Người thuê nhà

Nếu bạn trả tiền thuê nhà để sống trong căn hộ, nhà ở hoặc chung cư của mình, bạn có thể đăng ký nhận dịch vụ nước dưới tên của bạn. Hoàn thành đơn xin khách hàng nước thuê bên dưới và gửi email cho Cục Doanh thu Nước theo địa chỉ: wrb.contactintake@phila.gov. Bạn sẽ phải nộp các tài liệu sau cùng với đơn xin của bạn:

  • Văn bản đồng ý từ chủ sở hữu để bạn có dịch vụ nước dưới tên của bạn.
  • Một địa chỉ đường phố hợp lệ cho chủ sở hữu.
  • Một ID có ảnh hiện tại do chính phủ cấp, ID Thành phố Philadelphia - ID Thành phố PHL.
  • Bằng chứng về cư trú. Ví dụ: bản sao hợp đồng thuê nhà của bạn, sổ thuê, séc bị hủy, v.v.
  • Hóa đơn tiện ích hiện tại trong tên của bạn, liệt kê địa chỉ đường phố cho tài sản.
  • Đọc đồng hồ nước. Nếu không có đồng hồ trên tài sản, hãy yêu cầu chủ nhà của bạn gọi 215-685-6300 để lắp đặt.

Ngoài ra, vui lòng đảm bảo chủ nhà của bạn có giấy phép nhà ở cho thuê cập nhật trước khi nộp đơn xin và tài liệu của bạn.

Bạn sẽ không thể nhận được dịch vụ nước dưới tên của bạn nếu chủ nhà của bạn không có giấy phép nhà ở cho thuê cập nhật cho tài sản bạn đang thuê.

Gọi (215) 685-6300 hoặc email wrbhelpdesk@phila.gov để thay đổi hóa đơn tiền nước của bạn thành chữ nổi hoặc bản in lớn.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Đầu trang