Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Nhận lời khuyên để giảm chi phí tiện ích

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) hỗ trợ các Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận của Cơ quan Điều phối Năng lượng (NEC).

Tại NEC, cư dân có thể:

  • Nộp đơn xin trợ giúp thanh toán hóa đơn tiện ích.
  • Tìm hiểu làm thế nào để tiết kiệm nước, khí đốt và điện.
  • Nhận tư vấn năng lượng.

Yêu cầu

Để nhận được hỗ trợ từ Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định. Xem các hướng dẫn thu nhập hiện tại.

Làm thế nào

Để tìm NEC địa phương của bạn, hãy truy cập trang web của Cơ quan Điều phối Năng lượng.

Đầu trang