Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Dừng dịch vụ nước

Để ngừng vĩnh viễn các dịch vụ cấp nước và cống rãnh tại tài sản của bạn, bạn sẽ cần Giấy phép Ng ừng hoạt động. Sở Nước Philadelphia (PWD) cấp các giấy phép này tại Bàn Giấy phép PWD ở cấp phòng chờ của Tòa nhà Dịch vụ Thành phố.

Nếu bạn đang bán một tài sản, tài khoản dịch vụ nước sẽ tự động cập nhật sau khi chứng thư bán hàng được đăng ký với Thành phố. Để biết thêm thông tin về quy trình này, hãy xem trang của Thành phố dành cho chủ sở hữu bất động sản.

Giấy phép ngừng hoạt động là không cần thiết khi bán một tài sản, và nó không phải là một giải pháp tạm thời để tránh phí dịch vụ. Đó là sự ngắt kết nối vĩnh viễn của các đường dây dịch vụ của tài sản của bạn khỏi chính Thành phố.

Nếu bạn cần khôi phục dịch vụ nước cho tài sản sau đó, bạn sẽ cần phải có giấy phép hệ thống ống nước mới và thuê một thợ sửa ống nước được thành phố chứng nhận để cài đặt một dịch vụ nước mới. Điều này có thể dẫn đến hàng ngàn đô la chi phí bổ sung.

Xin lưu ý: Giấy phép ngừng hoạt động không ảnh hưởng đến phí nước mưa. Mọi tài sản trong Thành phố đều bị tính phí hàng tháng đối với nước mưa chảy ra khỏi bề mặt không thấm nước của tài sản vào các hệ thống thu gom thuộc sở hữu của Thành phố. Xem trang Thanh toán nước mưa của PWD để biết thêm thông tin.

Có được giấy phép ngừng hoạt động

Bạn sẽ cần:

  • Hóa đơn tiền nước hiện tại
  • Giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Nếu bạn không sở hữu tài sản: Một lá thư có công chứng từ chủ sở hữu tài sản ủy quyền cho phép
  • Nếu một công ty hoặc tổ chức sở hữu tài sản: Một lá thư trên tiêu đề thư của chủ sở hữu tài sản cho phép

Sau khi PWD cấp giấy phép của bạn, đại diện của Meter Shop sẽ đến thăm cơ sở kinh doanh của bạn để tháo đồng hồ nước của bạn và tắt dịch vụ ở lề đường.

Đường dây dịch vụ cấp nước sẽ bị ngắt kết nối với đường ống dẫn nước trong một chuyến thăm tiếp theo.

Bàn giấy phép PWD

Tòa nhà Dịch vụ Thành phố, Phòng chờ Dịch vụ Công cộng
1401 John F. Kennedy Blvd.
Philadelphia, PA 19102-1687

Điện thoại: (215) 685-3015

E-mail: Jason.Pezzetti@phila.gov

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 3:30 chiều

Nội dung liên quan

Lên trên