Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Trách nhiệm của Khách hàng

Trách nhiệm của bạn là:

 • Thanh toán hóa đơn của bạn đúng hạn.
 • Cho phép đại diện Thành phố truy cập vào đồng hồ nước của bạn.
 • Giữ đồng hồ của bạn trong tình trạng tốt và ngăn không cho nó bị đóng băng.
 • Gọi (215) 685-6300 nếu:
  • Hóa đơn của bạn không chính xác
  • Biểu đồ sử dụng trên hóa đơn của bạn cho thấy bạn có số đọc ước tính
  • Biểu đồ sử dụng trên hóa đơn của bạn cho thấy bạn có số đọc bằng không
  • Đồng hồ của bạn bị hỏng
  • Có những điều kiện nguy hiểm như rò rỉ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng (như vòi nước, cửa hút gió, v.v.)
  • Bạn cần thay đổi địa chỉ của mình
 • Khắc phục bất kỳ rò rỉ nước và các vấn đề về hệ thống ống nước trong nhà của bạn và các đường ống dẫn nước nối ngôi nhà của bạn với ống sắt (van nối đường ống của bạn với đường ống dẫn nước).
 • Duy trì và sửa chữa, nếu cần thiết, các đường bên cống vệ sinh và thoát nước mưa kết nối ngôi nhà của bạn với cống chính.

Khách hàng không có đường ống thoát nước hoặc hệ thống thoát nước hoạt động đầy đủ sẽ được gửi Thông báo về Lỗi và được yêu cầu sửa chữa các khuyết tật trong khoảng thời gian ghi trên thông báo. Để biết thêm chi tiết, hãy xem lại các quy định đầy đủ của Sở Nước Thành phố.

Nội dung liên quan

Đầu trang