Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Responsablite Kliyan

Responsablite ou yo se:

 • Peye bòdwo ou a lè.
 • Pèmèt yon reprezantan Vil jwenn aksè nan kontè dlo ou.
 • Kenbe mèt ou nan bon kondisyon ak anpeche li soti nan lè w konjele.
 • Rele (215) 685-6300 si:
  • Bòdwo ou a pa egzat
  • Tablo l 'sou bòdwo ou montre ou gen yon lekti estime
  • Tablo a l 'sou bòdwo ou montre ou gen yon lekti zewo
  • Mèt ou a domaje
  • Gen kondisyon danjere tankou fwit ak enfrastrikti domaje (tankou idran, inlet. elatriye)
  • Ou bezwen chanje adrès ou
 • Fikse nenpòt fwit dlo ak pwoblèm plonbri nan kay ou ak tiyo yo dlo ki konekte kay ou a virol la (valv la konekte tiyo ou nan dlo prensipal la).
 • Kenbe ak repare, si sa nesesè, sanitè ak tanpèt egou liy lateral ki konekte kay ou nan egou prensipal la.

Kliyan ki pa gen liy dlo oswa egou konplètman operasyonèl yo pral sèvi yon Avi sou Defo epi yo oblije repare domaj nan peryòd ki endike sou avi a. Pou plis detay, revize règleman Depatman Dlo konplè Vil la.

Kontni ki gen rapò

Top