Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Fè dlo ou teste

Anvan ou kòmanse

Li ede konnen ki materyèl tiyo dlo ou te fè nan anvan ou pran randevou a. Gade videyo sa a oswa li fèy sa a reyalite (PDF) pou enstriksyon sou tcheke tiyo ou yo.

Sèvis BECA

Depatman Dlo Philadelphia (PWD) ap fè tès bon jan kalite dlo gratis pou kliyan ki gen enkyetid sou plon oswa bon jan kalite dlo nan kay yo.

Kiyès

Si ou gen plonbri plon nan kay ou oswa lòt enkyetid kalite dlo, ou ka kontakte PWD pou fè aranjman pou yon tès gratis nan dlo ou.

Pri

Pa gen okenn pri pou fè tès bon jan kalite dlo.

Kouman

1
Kontakte Depatman Dlo a.

Kliyan ki gen plonbri plon oswa lòt enkyetid kalite dlo epi ki ta renmen gen tès PWD dlo yo ta dwe rele (215) 685-6300 pou mande yon tès.

2
Ou pral kontakte pou pran yon randevou nan 10-15 jou ouvrab.
3
Yon reprezantan Depatman Dlo ap teste dlo ou.

Yon reprezantan ki soti nan laboratwa nou an ap vini nan kay ou epi pran yon echantiyon dlo tiyo ke yo pral teste pou plon ak lòt paramèt kalite dlo.

Top