Ale nan kontni prensipal

Dlo, gaz & sèvis piblik

Retabli sèvis dlo

Swiv enstriksyon ki anba yo pou jwenn sèvis dlo ou retabli.

Peye balans eksepsyonèl

Si dlo ou te fèmen akòz peman ki pa Peye-, ou dwe rele nou nan (215) 685-6300 oswa antre nan nenpòt nan twa kote sèvis kliyan nou yo swa peye balans konplè a oswa mete kanpe yon plan peman.

Pou respekte direktiv COVID-19, biwo Nòdès Philadelphia nou an ap aksepte peman sèlman. Biwo Nò Philadelphia nou an rete fèmen jiskaske plis avi.

Pèmèt aksè mèt

Chak fwa sa posib, Depatman Dlo ap vire sèvis dlo ak egou ou tounen nan lespas 24 èdtan apre ou fin fè peman satisfezan, ranje yon plan peman, oswa pèmèt aksè nan mèt ou.

Si dlo ou te fèmen paske ou pa te pèmèt aksè a mèt ou pou enspeksyon, chanjman, oswa reparasyon, ou dwe pèmèt aksè a mèt ou. Yon fwa aksè pèmèt mèt ou, sèvis yo pral retabli nan yon sèl jou, si sa posib.

Rezoud yon Avi sou Defo

Si dlo ou te fèmen poutèt yon Avi sou Defo, rele Sèvis pou Jaden Kliyan nan nimewo (215) 685-6300.

Fèmti ak frè restorasyon

Biwo Dlo a kolekte frè pou fèmen sèvis ou oswa restore li. Frè yo chanje selon sèvis la, ak enskripsyon ou nan Pwogram Asistans Tiered (TAP). Tanpri gade yon lis frè ki anba yo.

Kliyan dlo TAP

Fèmen pou peman ki pa Peye- (frè vizit): $12 Frè
Retablisman: $12

Tout lòt kliyan dlo:

Fèmen pou peman ki pa Peye- (frè vizit): $105 Frè
restorasyon pou liy sèvis 2 pous, oswa pi piti: $105 Frè
restorasyon pou liy sèvis pi gwo pase 2 pous: $280

Top