Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Dispit yon bòdwo dlo

Si ou santi ou gen yon pwoblèm ak bòdwo dlo ou-si li nan kantite lajan an akòz, tèm yo peman, yon avi fèmen dlo, oswa yon lòt pwoblèm-ou gen dwa a dispit li. Swiv etap sa yo anba a yo rezoud pwoblèm nan.

Kontakte sèvis kliyan

Premye etap ou ta dwe kontakte Biwo Revni Dlo a diskite sou pwoblèm nan ak yon reprezantan sèvis kliyan. Nou ka anmezi pou ofri yon solisyon senp. Ou ka swa:

Ekri yon imèl bay wrbhelpdesk@phila.gov; oswa

Rele (215) 685-6300; oswa

Ekri yon lèt bay:

Dlo Revni Biwo
PO Box 41496
Philadelphia, PA 19101-1496
Travay Telefòn:

Mande yon odisyon enfòmèl

Si ou pa satisfè apre ou fin kontakte sèvis kliyan, epi ou resevwa yon desizyon alekri, ou ka mande yon odisyon enfòmèl avèk Biwo Revni Dlo a. (Yon odisyon enfòmèl se yon reyinyon an pèsòn kote ou prezante dispit ou nan Biwo a. Yo rele li “enfòmèl” paske li pa rive nan yon tribinal.) Ou pral resevwa yon fòm demann ansanm ak desizyon an.

Rezon pou mande yon odisyon gen ladan ka kote:

  • Tèm akò peman bòdwo dlo ou yo pa te byen aplike.
  • Aplikasyon ou pou sèvis ki gen rapò ak dlo oswa asistans finansye te mal rejte.
  • Dlo ou te mal fèmen pou peman oswa mank de aksè mèt.

Rele (215) 685-6300 pou jwenn yon fòm demann odisyon enfòmèl. Apre odisyon ou an, Biwo a ap fè revizyon li epi voye ba ou yon lèt ki eksplike desizyon li pran an.

Fè apèl kont yon desizyon alekri

Si ou pa dakò avèk desizyon Biwo a ekri, Ou ka fè apèl kont desizyon Odyans Enfòmèl la bay Komisyon Konsèy Revizyon Taks la (Komisyon Konsèy). Ou dwe fè apèl nan 60 jou apre desizyon an, swa pa poste yon fòm apèl ranpli bay Komisyon Konsèy Revizyon Taks la oswa lè w kontakte Komisyon Konsèy la an pèsòn:

Komisyon Revizyon Taks
Tè Tit Building
100 Sid Broad Street, Suite 400
Philadelphia, PA 19110-1099
Telefòn: (215) 686-5216

Apre odisyon Komisyon Revizyon Taks la, Komisyon Konsèy la ap voye yon desizyon final alekri sou dispit la.

Top