Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Pwopriyetè pwopriyete

Kòm yon pati nan relouvri pwogresis nan vil la, kontribyab yo kapab kounye a pran yon randevou an pèsòn pou sèvis dlo nan Building Sèvis Minisipal la (MSB). Ou kapab tou pran yon randevou pou peye taks ak lòt frè. Biwo Nòdès Philadelphia nou an louvri kounye a. Biwo Nò Philadelphia nou an rete fèmen. Fèy règleman faks a (215) 686-0199.

Si ou se yon pwopriyetè pwopriyete nouvo, pran etap sa yo yo vire sou sèvis dlo, tou depann de sitiyasyon ou:

  • Si yo anrejistre papye kay ou, Vil la pral mete ajou kont ou epi ou pral kòmanse resevwa bòdwo nan non ou.
  • Si papye kay ou a pa anrejistre epi li esansyèl ke ou resevwa bòdwo dlo nan non ou, prezante fèy règleman ou a nan Biwo Revni Dlo nan yon sant peman.
  • Si pa gen okenn mèt sou pwopriyete a, yo dwe enstale yon mèt nan lespas 30 jou apre dat règleman an. Rele (215) 685-6300 pou jwenn yon mèt dlo enstale.

Si ou posede yon pwopriyete komèsyal, ou ka bezwen tou:

  • Li sou Inite Endistriyèl Waste Depatman Dlo a yo aprann sou règleman ki aplike nan itilizasyon dlo endistriyèl.
  • Jwenn yon pèmi plonbri anvan ou fè modifikasyon nan plonbri sou pwopriyete w la.

Rele (215) 685-6300 oswa voye yon imèl wrbhelpdesk@phila.gov pou chanje bòdwo dlo ou a an lèt detache oswa gwo enprime.

Top