Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Chủ sở hữu tài sản

Là một phần của quá trình mở cửa trở lại dần dần của Thành phố, người nộp thuế hiện có thể đặt lịch hẹn trực tiếp cho các dịch vụ nước tại Tòa nhà Dịch vụ Thành phố (MSB). Bạn cũng có thể sắp xếp một cuộc hẹn để nộp thuế và các khoản phí khác. Văn phòng Đông Bắc Philadelphia của chúng tôi hiện đã mở cửa. Văn phòng Bắc Philadelphia của chúng tôi vẫn đóng cửa. Fax tờ thanh toán đến (215) 686-0199.

Nếu bạn là chủ sở hữu bất động sản mới, hãy thực hiện các bước sau để bật dịch vụ nước, tùy thuộc vào tình huống của bạn:

  • Nếu chứng thư của bạn được ghi lại, tài khoản của bạn sẽ được Thành phố cập nhật và bạn sẽ bắt đầu nhận được hóa đơn dưới tên của bạn.
  • Nếu chứng thư của bạn không được ghi lại và điều cần thiết là bạn nhận được hóa đơn nước dưới tên của mình, hãy xuất trình tờ thanh toán của bạn cho Cục Doanh thu Nước tại một trung tâm thanh toán.
  • Nếu không có đồng hồ trên tài sản, một đồng hồ phải được lắp đặt trong vòng 30 ngày sau ngày giải quyết. Gọi (215) 685-6300 để lắp đặt đồng hồ nước.

Nếu bạn sở hữu một tài sản thương mại, bạn cũng có thể cần phải:

Gọi (215) 685-6300 hoặc email wrbhelpdesk@phila.gov để thay đổi hóa đơn tiền nước của bạn thành chữ nổi hoặc bản in lớn.

Lên trên