Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Gửi khiếu nại về dịch vụ truyền hình cáp

Tổng quan

Thành phố Philadelphia là cơ quan quản lý cho các nhà cung cấp truyền hình cáp trong giới hạn thành phố. Chúng tôi hỗ trợ cư dân khiếu nại chống lại các nhà khai thác cáp được cấp phép, chẳng hạn như Comcast và Verizon.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhượng quyền thương mại, chúng tôi không có thẩm quyền để giúp giải quyết các khiếu nại về:

  • Tỷ lệ hoặc lập trình.
  • Dịch vụ Internet.
  • Dịch vụ điện thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp nhượng quyền của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với nhà cung cấp cáp của bạn và cố gắng giải quyết vấn đề với bộ phận dịch vụ khách hàng của họ.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại

Có hai cách để nộp đơn khiếu nại dịch vụ truyền hình cáp:

  • Để lại tin nhắn trên số điện thoại dòng khiếu nại của chúng tôi: (215) 686-2934.
  • Gửi thông tin của bạn thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi trên trang này.

Mẫu đơn khiếu nại dịch vụ truyền hình cáp

Đầu trang