Chuyển đến nội dung chính

Nước, gas & tiện ích

Cư dân

Nếu bạn được phép sống trong một tài sản mà không có hợp đồng thuê, bạn được coi là “người cư ngụ” của tài sản đó. Để nhận dịch vụ nước dưới tên của bạn, bạn sẽ cần hoàn thành đơn xin khách hàng nước cư ngụ bên dưới và gửi email cho Cục Doanh thu Nước tại wrb.contactintake@phila.gov.

Bạn phải nộp các tài liệu sau cùng với đơn xin của bạn:

 • Dẫn chứng về sự chiếm hữu hoặc quyền sở hữu tiềm năng. Dẫn chứng có thể bao gồm:
  • Một đơn xin đã hoàn thành

HOẶC

 • Một bản tuyên thệ mà WRB cho là phù hợp trong đó người nộp đơn đồng ý thanh toán cho Dịch vụ Tiện ích được cung cấp dưới tên của mình và đưa ra những xác nhận và chứng nhận nhất định phù hợp với các quy định.

HOẶC

 • Quản trị viên tài liệu di sản và/hoặc thư di chúc

HOẶC

 • Thư khen của luật sư

HOẶC

 • Giấy chứng nhận của người thi hành.

HOẶC

 • Tài liệu nếu Chủ sở hữu chưa qua đời:
  • Hợp đồng thuê
  • Thỏa thuận bán cho đơn vị nhà ở
  • Một hợp đồng thuê
  • Thuê sách,
  • Biên lai lệnh chuyển tiền hoặc séc bị hủy
  • Các hóa đơn tiện ích khác trong tên của người nộp đơn tại địa chỉ
  • Biên lai thuê
  • Hoặc bằng chứng bằng văn bản khác về việc thuê nhà hoặc sự đồng ý của Chủ sở hữu để chiếm giữ mặt bằng
 • Một giấy tờ tùy thân có ảnh hiện tại do chính phủ cấp.
  • Điều này có thể bao gồm giấy tờ tùy thân dưới dạng giấy tờ tùy thân có ảnh do Hoa Kỳ hoặc Tiểu bang cấp như sau:
   • bằng lái xe,
   • ID ảnh PA,
   • Thẻ hộ chiếu Hoa Kỳ,
   • Thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ,
   • Visa Hoa Kỳ
   • Thẻ truy cập chung của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
   • Các hình thức nhận dạng cá nhân khác có thể được chấp nhận trong khi chờ xem xét của người giám sát
  • Hóa đơn tiền nước gần đây nhất hoặc đọc đồng hồ nước. Nếu không có đồng hồ trên tài sản, một đồng hồ phải được cài đặt trước khi đơn xin được phê duyệt. Gọi (215) 685-3000 để lắp đặt đồng hồ nước.

Gọi (215) 685-6300 hoặc email wrbhelpdesk@phila.gov để thay đổi hóa đơn tiền nước của bạn thành chữ nổi hoặc bản in lớn.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên