Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Thị trưởng

Làm cho Philadelphia trở thành thành phố lớn an toàn nhất, sạch nhất và xanh nhất trên toàn quốc, với cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.

Văn phòng Thị trưởng

Những gì chúng tôi làm

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cherelle Parker được nhậm chức thị trưởng thứ 100 của Philadelphia, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo thành phố và giữ chức vụ trong 341 năm.

Thị trưởng Parker là một cựu giáo viên trường công lập, một nhà lập pháp tiểu bang đứng đầu phái đoàn Philadelphia, và là thành viên của Hội Đồng Thành Phố Philadelphia, nơi bà đại diện cho Quận 9 và vươn lên trở thành lãnh đạo đa số. Là một người Philadelphia suốt đời, cô ấy cam kết chiến đấu mỗi ngày cho người dân Philadelphia.

Kế hoạch hành động 100 ngày của Thị trưởng Parker tập trung vào:

  • An toàn công cộng.
  • Sạch và Xanh.
  • Nhà ở.
  • Cơ hội kinh tế.
  • Giáo dục.
  • Hội nghị bàn tròn (kinh doanh, dựa trên đức tin và liên chính phủ).

Kết nối

Địa chỉ
Tòa thị chính, Văn phòng 215
Philadelphia, PA 19107
Điện thoại: (215) 686-2 181
Liên hệ với thị trưởng
Xã hội

Lãnh đạo

Cherelle Parker
Cherelle L. Parker
Thị trưởng Philadelphia
Thêm +
Đầu trang