Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Tìm thùng rác và ngày thu gom tái chế của bạn

Bộ sưu tập thứ Năm sẽ được chọn vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng Giêng. Các bộ sưu tập thứ Sáu (đã được lên lịch lại đến thứ Bảy do kỳ nghỉ MLK) hiện đã bị đình chỉ. Đội vệ sinh và thiết bị sẽ được chuyển hướng đến các hoạt động tuyết khẩn cấp vào thứ Bảy. Những cư dân thường có bộ sưu tập thứ Sáu sẽ phải giữ tài liệu của họ cho đến thứ Sáu, ngày 26 tháng 1.

Nhập địa chỉ của bạn để tìm ngày thu gom rác và tái chế thường xuyên của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu xem bộ sưu tập có theo lịch trình sửa đổi trong tuần này hay không.

Đầu trang