Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Tìm thùng rác và ngày thu gom tái chế của bạn

Bộ sưu tập rác và tái chế đang đúng tiến độ.

Nhập địa chỉ của bạn để tìm ngày thu gom rác và tái chế thường xuyên của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu xem bộ sưu tập có theo lịch trình sửa đổi trong tuần này hay không.

Lên trên