Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Trở thành một đội trưởng khối

Đội trưởng khối làm việc để làm cho khối của họ an toàn và đẹp. Ví dụ, họ có thể:

  • Quét lối đi và máng xối.
  • Trồng hoa.
  • Trồng cây đường phố mới.
  • Trợ giúp hàng xóm sơn và cải tạo.
  • Tổ chức các bữa tiệc khối.
  • Nhắc nhở hàng xóm về ngày và hướng dẫn thu gom rác và tái chế.

Đội trưởng khối cũng tổ chức dọn dẹp khối với Ủy ban Philadelphia More Beautiful Committee (PMBC). Các khối tham gia có ba đợt dọn dẹp có tổ chức trong những tháng mùa hè. PMBC có thể cung cấp các công cụ và vật tư, làm sạch đường phố và trợ giúp với các dịch vụ vệ sinh khác.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu xem bạn đã có đội trưởng khối hay chưa, hãy gọi cho PMBC theo số (215) 685-3971.

Ai

Bất kỳ cư dân nào cũng có thể là một đội trưởng khối.

Làm thế nào

1
Yêu cầu một kiến nghị khối sạch.

Liên hệ với PMBC theo số (215) 685-3971 hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến để bày tỏ sự quan tâm và nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện.

2
Thu thập chữ ký.

Lưu hành kiến nghị giữa những người hàng xóm của bạn để bầu một đội trưởng khối. Bạn cần 51% cư dân trong khối của bạn để ký vào bản kiến nghị. Bạn chỉ có thể thu thập một chữ ký người lớn cho mỗi hộ gia đình.

3
Gửi đơn yêu cầu đã hoàn thành của bạn gửi lại cho PMBC.

Một nhân viên khối sạch sẽ liên hệ với bạn để giúp bạn bắt đầu.

Lên trên