Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Vin yon kòmandan blòk

Chèf blòk travay pou fè blòk yo an sekirite ak bèl. Pou egzanp, yo ka:

  • Mache bale ak goutyè.
  • Flè plant.
  • Plant nouvo pye bwa lari yo.
  • Èd vwazen penti ak restore.
  • Òganize pati blòk.
  • Raple vwazen nan fatra ak resiklaj jou koleksyon ak gid direktif yo.

Kapitèn blòk tou òganize netwayaj blòk ak Komite a Philadelphia pi bèl (PMBC). Blòk patisipan yo gen twa netwayaj òganize nan mwa ete yo. PMBC ka bay zouti ak founiti, netwayaj lari, ak èd ak lòt sèvis sanitasyon.

Si ou gen kesyon oswa ou vle chèche konnen si ou deja gen yon kòmandan blòk, rele PMBC nan (215) 685-3971.

Kiyès

Nenpòt rezidan kapab yon kòmandan blòk.

Kouman

1
Mande yon petisyon blòk pwòp.

Kontakte PMBC nan nimewo (215) 685-3971 oswa itilize fòm sou entènèt la pou eksprime enterè epi resevwa yon petisyon nan lapòs.

2
Kolekte siyati.

Sikile petisyon an nan mitan vwazen ou yo chwazi yon kòmandan blòk. Ou bezwen 51% nan rezidan yo ki sou blòk ou a pou siyen petisyon an. Ou ka sèlman kolekte yon siyati granmoun pou chak kay.

3
Poste petisyon ou ranpli a tounen nan PMBC.

Yon ofisye blòk pwòp ap kontakte ou pou ede ou kòmanse.

Top