Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Jwenn yon bwat resiklaj

Kay rezidansyèl yo ka ranmase yon bwat resiklaj nan youn nan sis sant konvenyans sanitasyon Vil la. Se yon sèl bin yo pral bay pou chak vizit. Chak adrès rezidansyèl ka resevwa de posode chak ane.

Kiyès

Se sèlman rezidan Philadelphia ki kalifye pou yon bwat resiklaj ki bay vil la. Pote yon ID foto gouvènman an ba ou pou pwouve rezidans ou. Si ID ou a pa gen adrès ou ye kounye a, ou ta dwe pote tou yon kontra-lwaye oswa bòdwo sèvis piblik.

Pri

Depatman Lari bay posode resiklaj san pri pou rezidan yo nan vil la.

Ki kote ak ki lè

Sant konvenyans sanitasyon yo louvri lendi jiska samdi, soti 8 a.m. jiska 6 p.m. klike sou yon kote kat jeyografik oswa tcheke tab la pou adrès ak nimewo telefòn sant ki pi pre a.

Nou rekòmande ke ou rele devan yo asire disponiblite anvan ou ale nan ranmase yon bwat.

Top