Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Rapòte yon vyolasyon kòd sanitasyon

Ou ka rapòte yon vyolasyon kòd sanitasyon nan Vil la lè ou itilize fòm sa a oswa lè w rele 311. Vyolasyon kòd sanitasyon yo enkli:

  • Mete deyò fatra oswa resiklaj nan move moman an.
  • Mete deyò twòp fatra.
  • Mete atik yo mal nan fatra oswa resiklaj.
  • Sèvi ak kalite a mal nan fatra oswa resiklaj veso.
  • Mete fatra nan kay la nan yon panyen fatra piblik.
  • Move jete nan debri konstriksyon.
  • Bwat pil fatra yo san idantifikasyon apwopriye oswa yon meday.
  • Bwat pil fatra yo ki mal konsève.

Gade fatra rezidansyèl yo ak règleman resiklaj pou plis detay.

Yon fwa ou soumèt yon demann, Depatman an nan lari ap mennen ankèt sou. Tou depan de vyolasyon an ak prèv idantifye yo te jwenn, pati ki ofanse a ka peye amann.

Fòm rapò vyolasyon Kòd sanitasyon

Top