Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Báo cáo vi phạm mã vệ sinh

Bạn có thể báo cáo vi phạm mã vệ sinh cho Thành phố bằng cách sử dụng biểu mẫu này hoặc bằng cách gọi 311. Vi phạm mã vệ sinh bao gồm:

  • Đặt rác hoặc tái chế không đúng thời điểm.
  • Đặt ra quá nhiều rác.
  • Bỏ các mặt hàng sai vào thùng rác hoặc tái chế.
  • Sử dụng sai loại thùng rác hoặc thùng tái chế.
  • Bỏ rác gia đình vào sọt rác công cộng.
  • Xử lý các mảnh vụn xây dựng không đúng cách.
  • Thùng rác mà không có nhận dạng thích hợp hoặc huy chương.
  • Thùng rác được bảo trì không đúng cách.

Xem quy tắc tái chế và thùng rác dân cư để biết thêm chi tiết.

Sau khi bạn gửi yêu cầu, Sở Đường phố sẽ điều tra. Tùy thuộc vào vi phạm và xác định bằng chứng được tìm thấy, bên vi phạm có thể bị phạt.

Mẫu báo cáo vi phạm mã vệ sinh

Lên trên