Chuyển đến nội dung chính

Thùng rác, tái chế & bảo trì thành phố

Báo cáo bỏ lỡ thùng rác hoặc nhặt rác tái chế

Thùng rác gia đình và tái chế được thu gom trong suốt cả ngày. Cư dân có thể kiểm tra bộ sưu tập của họ thông qua StreetSmartPHL (nhấp vào PickUpPHL).

Trước khi bạn báo cáo bộ sưu tập bị bỏ lỡ, hãy đảm bảo bạn đã dọn rác và tái chế một cách chính xác.

Nếu sau 7 giờ tối vào ngày thu gom theo lịch trình của bạn và thùng rác và/hoặc tái chế của bạn chưa được nhặt, bạn có thể yêu cầu nhận hàng bằng cách gọi 311 hoặc sử dụng biểu mẫu bên dưới.

 

Bỏ lỡ thùng rác hoặc biểu mẫu tái chế

Lên trên