Chuyển đến nội dung chính

Quy định của Sở Đường phố

Trang này chứa một tài liệu củng cố các quy định của Bộ Đường phố liên quan đến vệ sinh và giao thông.

Bạn cũng có thể đọc một bản tóm tắt về thùng rác dân cư và các quy tắc tái chế.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định của Sở Đường phố PDF Một tài liệu tổng hợp của các quy định liên quan đến vệ sinh và giao thông vận tải. Tháng Hai 27, 2024
Lên trên