Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Rapòte yon bèt ki mouri nan yon lari

Depatman lari ka retire yon bèt ki mouri nan lari a. Depatman Streets pa pral retire yon bèt ki mouri nan pwopriyete prive, ki gen ladan twotwa yo.

Kondisyon

Fòm ki anba la a se sèlman pou rapòte bèt ki mouri yo te jwenn nan lari a.

Lòt kote

Prive pwopriyete

Pwopriyetè pwopriyete yo responsab pou retire bèt ki mouri sou pwopriyete yo. Pa antere bèt ki mouri yo. Si ou jwenn yon bèt ki mouri, ou ka mete bèt la nan yon sache fatra sele epi mete l nan fatra a. Ou kapab tou pote bèt la mouri nan ACCT Philly pou jete yo.

Nan okazyon ra, ACCT Philly ka anmezi pou retire yon bèt mouri nan pwopriyete w la. Si ou pa kapab kite kay ou, ou ka kalifye pou sèvis sa a. Sa a koute $40 epi li mande pou apwobasyon yon manadjè a. Kontakte ACCT Philly nan (267) 385-3800 pou plis enfòmasyon.

Eta gran wout

Pou rapòte yon bèt ki mouri sou yon gran wout eta, soumèt yon enkyetid bay PennDOT sou entènèt oswa rele (800) 349-7623.

Fòm rapò bèt ki mouri

Top